Upis djece u školsku 2018./2019. od 14. do 18. svibnja

obavijestSlužba za opću upravu i društvene djelatnosti Grada Livna donosi plan i raspored upisa djece u prvi razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u školskoj 2018./2019. godini na području Grada Livna. U prvi razred osnovne škole, prema programu devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u školskoj 2018./2019. upisivat će se djeca koja u 2018. navršavaju šest godina života te kojoj je u školskoj 2017./2018. odgođen upis. Utvrđivanje psihofizičkog stanja obveznika upisa u osnovnu školu obavit će se u razdoblju od 14. do 18. svibnja 2018. godine. Djeci koja iz objektivnih razloga ne budu upisana u prvom upisnom roku, omogućit će se naknadni upis tijekom mjeseca kolovoza 2018., u terminu koji će naknadno biti određen.

Javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

obavijestGradonačelnik Grada Livna objavljuje javni poziv za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području grada Livna. Pismene ponude se dostavljaju u zatvorenim kuvertama u roku od petnaest dana od dana objavljivanja javnog poziva, zaključno s 21. svibnja 2018. godine i predaju se neposredno Povjerenstvu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup u vlasništvu države, isključivo putem prijemnog ureda Grada Livna. Kompletan tekst javnog poziva je u privitku.

Obavijest o prodaji građevinskog zemljišta na području GZ Brda

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području Regulacijskog plana „Gospodarska zona Brda“, putem javnog nadmetanja-licitacije. Građevinske parcele upisane su u zk. ul. broj: 1807, k.o. Guber, a smještene su na području Regulacijskog plana „Gospodarska zona Brda“. Prodaja parcela izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje proizvodno-poslovnih objekata 24. svibnja 2018. godine u velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12 sati i 30 minuta.