Drugi Javni poziv za predaju prijedloga projekata organizacijama civilnog društva

Datum objave: 09.09.2022.

Gradonačelnik Grada Livna objavljuje II. Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livna za 2022. Pozivaju se nevladine/neprofitne organizacije za prijavu prijedloga projekata u skladu sa razvojnim ciljevima Grada Livna iz sljedećih prioritetnih oblasti:

  1. Podrška inicijativama za promociju i edukaciju u oblasti poduzetništva, potporu za pokretanje start-up poslovnih subjekata, naročito za mlade, žene i osobe sa invaliditetom
  2. Potpora razvoju poduzetničkih potpornih institucija kroz unaprjeđenje poduzetničke infrastrukture –
  3. Unaprjeđenje kvalitete života djece sa poteškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom
  4. Promidžba volonterskog rada i lokalnih građanskih inicijativa po pitanjima zaštite stanovništva i zaštite okoliša
  5. Razvoj lokalne zajednice
  6. Podrška inicijativama razvoja sadržaja za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena mladih (kulturni, sportski, ekološki, zabavni, inovacije i drugi sadržaji za mlade);

Za prioritetne oblasti 1. i 2. maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti po projektu je 20.000,00 KM ( (konvertibilnih maraka)
Za prioritetne oblasti 3., 4.,5. I 6. maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti po projektu je 10.000,00KM (konvertibilnih maraka)

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju sve nevladine/neprofitne organizacije koje su registrirane u BiH, a čiji će se projekti realizirati na području grada Livna. Na javni poziv jedna nevladina/neprofitna organizacija u okviru jedne prioritetne oblasti može kandidirati samo jedan projekt.
Rok za predaju prijedloga projekata je 21 dan od dana objave javnog poziva zaključno sa 1.10.2022. godine.

Informativni sastanak u vezi javnog poziva potencijalnim podnositeljima za predaju prijedloga projekata će se održati u utorak, 20. 9. 2022. godine u 13:30 sati u vijećnici zgrade Grada Livna (br.50).

Kompletan tekst javnog poziva je u privitku kao i smjernice za podnositelje prijedloga i obrasci.